Copyright ①©Fujio Akatsuka ②©Mineo Maya ③©Motoei Shinzawa ④©Koichi Endo/Shueisha